Tại sao khó định giá bất động sản?

Bất động sản là kênh đầu tư quan trọng của thị trường nhưng định giá loại hàng hóa này lại không dễ dàng chút nào.

Hiện tại, có nhiều cách để chính xác giá trị của loại tại sản và các cách tính này đưa ra nhiều giá trị khác nhau.Bởi thế , giá trị thực của bất động sản chỉ ở mức tương đối , tùy theo biện pháp định giá được sử dụng.() Các biện pháp có khả năng kể tới là tính theo chi phí bỏ ra để xây dựng , hoàn thiện Ngưng lại sản , so sánh với các cổ phiếu niêm yết , sử dụng lợi nhuận thuần hàng năm hay theo chi phí sử dụng vốn bình quân , …

tại sao khó định giá bất động sản

 

Dù vậy , việc chuyển dịch Ngưng lại sản đòi hỏi cả các chi phí khác như phí môi giới , hoạt động , khuyến mãi , … dựa phần nhiều vào thị trường. Việc chính xác theo giá thị trường lại là một bài toán khó vì các giao dịch Ngưng lại sản không được công bố rõ ràng , không đảm bảo tính tin cẩn của giá trị thuần.

Từ đây bất động sản cần hơn hết một biện pháp định giá chuẩn xác , tuân theo chương trình quốc tế và xây dựng dữ liệu cho thị trường. Mục tiêu duy nhất là tạo nên phương tiện hỗ trợ việc định giá chuẩn xác để đáp ứng nhu cầu hiện nay.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s